Uke-formattering

Bestemmer hvordan ukekolonner skal bli behandlet ved utfylling og presentasjon.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Dagnr / Ukenr / År
1 - År / Ukenr / Dagnr
2 - Ukenr / År
3 - År / Ukenr
4 - Ukenr
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Uke-formattering Heltall
SQL-navn WkFmt Navnet på databasefeltet.
Nummer 10579  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.