Bilagsnr fom. jour.nr

Ved test på om bilagsnummer er brukt tidligere, kan man i dette feltet avgrense fra hvilket journalnummer kontrollen skal starte fra, jfr. feltet Bilagsnr-kontroll.

Dette gjelder også ved attestasjon.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Journalnr. Heltall
SQL-navn VoNoJNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 8747  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Oppdatering VoucherNoFromJournal
  • Bilagsnr fom. jour.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.