Bilagsnr-kontroll

Restriksjoner på bruken av bilagsnummer og bilags- og dokumentserier.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Tillat bare 1 bruker pr. bilagsserie om gangen
Visma Business låser bilags- og dokumentseriene når neste ledige nummer hentes fra dem, og frigjør dem når redigeringene blir lagret eller trukket tilbake.

En fordel med dette er at neste ledige nummer alltid vil bli tilbakestilt dersom du velger å lukke bunt-vinduet uten å lagre, slik at det ikke oppstår hull i seriene av den grunn, i tillegg til at noen virksomheter (spesielt i Sverige) ønsker ubrutte bilagsnummerserier innenfor buntene. Andre samtidige brukere som måtte forsøke å hente nummer fra samme serie vil bli avvist med melding om at bilags- og dokumentserien er i bruk.

Skulle en bunt forbli låst på grunn av unormal avslutning av Visma Business, vil bilags- og dokumentserier som er låst bli frigjort når du opphever låsingene på vedkommende prosess.

2 - Sjekk at bilagsnr ikke er brukt tidligere
Visma Business vil gjøre et ekstra oppslag i tabellen Oppdatert bilag for å forsikre seg om at bilagsnumrene ikke er brukt tidligere. Dette er ikke til hinder for at bilag som strekker seg over flere linjer kan ha samme bilagsnummer, så lenge de oppdateres under ett.
3 - Kontroller både bilagsserier og bilagsnr
Visma Business vil utføre sjekkene både for valg 1 og 2.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsnr-kontroll Heltall
SQL-navn VoNoChk Navnet på databasefeltet.
Nummer 1984  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.