Må være beløp på bilag

Markeres hvis det ikke skal være mulig å oppdatere bunter hvor noen av bilagslinjene mangler beløp.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn AmOnVo Navnet på databasefeltet.
Nummer 4834  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.