Visualisering

Oppsett for hvordan bestemte tilstander skal visualiseres.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Parenteser rundt ubekreftede lev.datoer
Hvis du har markert for Parenteser rundt ubekreftede lev.datoer vil Visma Business vise parenteser rundt verdien i feltet for:
  • bekreftet leveringsdato på salgsordrelinjer
  • ankomst/avgangsdato på innkjøps- og produksjonsordrelinjer
  • ankomst/mottattdato på varepartier
hvis:
  • ordrelinjestatusene for Bekreftet av leverandør og Sendt fra leverandør begge er av (uavhengig av transaksjonstype), and
  • ingenting har blitt reservert på ordrelinjen (Reservert = 0), hvis det er en salgsordrelinje.
Understrek bekreftet lev.dato når sendt fra lev.
Hvis du har markert for Understrek bekreftet lev.dato når sendt fra lev. vil Visma Business understreke verdien i feltet for:
  • bekreftet leveringsdato på salgsordrelinjer
  • ankomst/avgangsdato på innkjøps- og produksjonsordrelinjer
  • ankomst/mottattdato på varepartier
hvis:
  • ordrelinjestatusen for Sendt fra leverandør er på, eller
  • hele ordrelinjen er reservert (Ikke reservert = 0 and Reservert > 0), hvis det er en salgsordrelinje.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Visualisering Heltall
SQL-navn Vis Navnet på databasefeltet.
Nummer 6311  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.