Besøksadresse aktørnr.

Med dette feltet kan du koble tabellen Bedriftsopplysninger og tabellen Aktør med nøkkelen "Besøksadresse aktørnr. - Aktørnr".

Du får da tilgang til feltene i tabellen Aktør fra tabellen Bedriftsopplysninger. Ønsker du for eksempel at bedriften skal ha en annen besøksadresse enn adressen som er registrert i tabellen Bedriftsopplysninger, kan du hente inn feltene Adresselinje 1-Adresselinje 4, Besøkspostnr og Besøkspoststed fra tabellen Aktør. Hvis du velger et aktørnummer i feltet Besøksadresse aktørnr., kan du bruke denne koblingen på alle ordredokumenter og andre utskrifter når du ønsker å skrive ut besøksadresse for bedriften.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørnr Heltall
SQL-navn VstActNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 13786  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør VisitAddressAssociate
  • Besøksadresse aktørnr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.