Leverandørnr. avgiftsoppgjør

Leverandørnummer for Altinn-betalinger.

Leverandøren må finnes i tabellen Aktør.

Leverandørnr. avgiftsoppgjør brukes for å opprette en betalingsbunt ut i fra betalingsinformasjon for mva. mottatt fra Altinn. Aktuelt ved kjøring av behandlingsvalget Opprett mva.betaling i tabellen AutoReport arkiv.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Lev.nr Heltall
SQL-navn VatCSup Navnet på databasefeltet.
Nummer 18214  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør VatControlSupplier
  • Leverandørnr. avgiftsoppgjør
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.