Oppdat. kost på ordrene

Update order costs.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Oppdater kostpris på ordrer
Ved oppdatering av salgsordrelinjer med verdier fra innkjøps-/produksjonsordrelinjer som de er hardt eller løst bundet til, vil kostprisene samtidig oppdateres dersom du har krysset av i feltet Oppdater kostpris på ordrer, når Bekreftet lev.dato er lik eller eldre enn Ankomst/avgangsdato på innkjøpet/produksjonen.
Ignorere datoer
Det blir ikke tatt hensyn til datoen og ordrelinjene blir oppdatert. Feltet Bekreftet lev.dato blir oppdatert med Ankomst/avgangsdato fra innkjøps-/produksjonsordrelinjer, som da viser når varen er tilgjengelig for levering.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Oppdat. kost på ordrene Heltall
SQL-navn UpdCst Navnet på databasefeltet.
Nummer 6384  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.