Saneringsbilagsart

De komprimerte regnskapstransaksjonene som blir produsert av behandlingsvalget for sanering i tabellene med kunde, leverandør, hovedbok og driftsmiddeltransaksjoner, blir påført bilagsarten som det er referert til i dette feltet, og den tilhørende teksten blir hentet fra tabellen Bilagsart.

Transaksjonene blir alltid påført en egen opprinnelseskode - 15 - Sanering.

Bilagsserier for automatgenererte transaksjoner, automatposteringer, avgiftsoppgaver, generalnotaer, rentenotaer, renteinntekter, purre/rentegebyr, remittering, OCR og avskrivninger.

Disse feltene refererer til tabellen Bilagsserie, og blir benyttet av Visma Business når det trenger bilagsnummer og dokumentnummer.

Det er ikke noe i veien for at flere av feltene kan referere til samme bilagsserie dersom du ikke har behov for å skille mellom så mange serier. Visma Business sjekker at nødvendige bilagsserier er oppgitt før behandlinger som benytter dem startes.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsart Heltall
SQL-navn CompVoTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 6664  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bilagsart VoucherTypeForTransactionCompression
  • Saneringsbilagsart
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.