Mva-meldingsserie

Mva-meldingsserien blir brukt på bilag som blir produsert ved avslutning av avgiftsterminer. Det vil si godkjenning av utskrevne mva-meldinger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsserienr Heltall
SQL-navn TaxVoSr Navnet på databasefeltet.
Nummer 1969  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bilagsserie TaxStatementSeries
  • Mva-meldingsserie
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.