Avgift tilgode konto

Konto for å akkumulere avgift til gode.

Makrofunksjonen @VATReceivable () må også benyttes på avgiftsoppgaveformularer, for å returnere IB avgift tilgode for avgiftsoppgaven.

Når feltet Avgift tilgode konto er utfylt, vil Visma Business legge til en bilagslinje i bunten for avgiftsoppgjøret, i følgende tilfeller:
  • Avgiftsterminen gir en tilvekst i avgift tilgode.
  • Avgiftsterminen reduserer avgift tilgode, allikevel ikke mer enn IB tilgode for avgiftsterminen.
På denne bilagslinjen blir det aktuelle beløpet overført fra avgiftsoppgjørskontoen til konto angitt i feltet Avgift tilgode konto.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn OutsTxAc Navnet på databasefeltet.
Nummer 11260  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto OutstandingTaxAccount
  • Avgift tilgode konto
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.