Årsak til avgiftsfritak

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 40 Tekst (40)
SQL-navn TaxEx Navnet på databasefeltet.
Nummer 17523  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.