Avg.oppgj.konto

Hovedbokskontonummeret definert i kontoplanen. Avgiftsoppgjørskontoen (vanligvis 2740) blir benyttet i forbindelse med avslutning av avgiftsterminer. Beløpene på avgiftskontoene blir da overført til denne kontoen.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn TxSetAc Navnet på databasefeltet.
Nummer 506  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto TaxControlAccount
  • Avg.oppgj.konto
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.