SWIFT-kode

SWIFT er en unik kode som identifiserer din bank, brukes ifbm. betalinger til utlandet.

SWIFT-adressen betegnes også BIC (Bank Identifier Code).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene SWIFT-kode Tekst (11)
SQL-navn SwftCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 17660  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.