Leverandørkonto

Hovedbokskontonummeret definert i kontoplanen.

Leverandørbevegelser blir akkumulert på den hovedbokskontoen som er oppgitt for leverandører (2410 i standard kontoplan), med mindre en annen hovedbokskonto er angitt i tabellen Aktør eller i tabellen Kontonr-serie.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn SupAc Navnet på databasefeltet.
Nummer 505  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto SupplierAccount
  • Leverandørkonto
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.