Lagring av ordre pros.

Navnet på en lagret SQL-prosedyre (stored procedure) som skal bli utført ved lagring av en ordre.

Ordrenummeret blir sendt med som parameter til prosedyren. Ønsker du å lage triggere i ordre og ordrelinjer bør du lage en ordreprosedyre som utfører det samme som triggeren. Dette bør gjøres for å unngå låsningsproblematikk i forhold til Visma Business sin interne låsningsrutine. Dette er en rutine som først blir kalt når Visma Business er ferdig med å behandle ordren. En prosedyre blir ikke kjørt uten at den blir kalt, derfor starter ikke triggeren ved oppgradering og import av data.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Lagret prosedyre Tekst (20)
SQL-navn SvOrdSP Navnet på databasefeltet.
Nummer 6811  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.