Standard timegruppe

Timegruppe som skal benyttes som standard når ansatte eller ressurser ikke har en verdi. Denne vil da bli benyttet i generering av timesaldo.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Timegruppenr. Heltall
SQL-navn StdTSGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 12225  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Timegruppe StandardTimeScheduleGroup
  • Standard timegruppe
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.