Std. betalingsbet.

Betalingsbetingelse som blir brukt ved beregning av forfallsdatoer.

Betingelsen brukes når ikke noen annen betalingsbetingelse er angitt på:

I mangel av betalingsbetingelse, vil Visma Business benytte kontant ved fakturering, og netto pr. 30 dager ved registrering og oppdatering av bilag.

Betalingsbetingelse tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 6.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Betalingsbetingelse i tabellen Tekst.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Betalingsbetingelse Heltall
SQL-navn StPmtTrm Navnet på databasefeltet.
Nummer 8188  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Betalingsbetingelse StandardPaymentTerms
  • Std. betalingsbet.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.