Std. val. kolonnenavn

Hvordan kolonner med verdier i standard valuta skal navngis ut fra de tilsvarende kolonnene i aktuell valuta eller kostvalutaen.

Navnet på kolonnen med verdier i aktuell valuta eller kostvalutaen blir inkludert der @ blir plassert. For eksempel vil @ (kr) gi kolonnenavnene for standard valuta suffikset (kr). Hvis ikke feltet er utfylt, blir @ (innenl.) benyttet.

Dette blir benyttet i tabeller hvor verdien i standard valuta er underordnet verdiene i aktuell valuta eller kostvalutaen. Det vil si på varepartier, prisrefusjonslinjer, ordrer, ordrelinjer, reservasjonslinjer, produkttransaksjoner og budsjettlinjer.

I noen tilfeller inngår teksten i en større tekst. Eksempelvis har kolonnene Beløp, Beløp (kr) og Beløp i EURO på ordrelinjene alle tekstene Beløp. Visma Business inkluderer selv teksten i @ (kr). Dette kan du overstyre i feltet Std. val. kolonnenavn, eller i @ i EURO (fra tekstfilen for vedkommende språk).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (20)
SQL-navn DomColNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 4920  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.