Std. bankpartner

Standard bankpartner for betalingsforslag.

Standardverdi som foreslås for feltet Bankpartner ved kjøring av behandlingsvalget Lag betalingsforslag. Feltet brukes også i integrasjon mellom Visma Business og enkelte eksterne EBF-systemer for å angi hvilken bankpartner som er standard.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn StdBPrt Navnet på databasefeltet.
Nummer 15472  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bankpartner StandardBankPartner
  • Std. bankpartner
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.