Avregn.produktnr

Det finnes en kunde- og ordrepreferanse for Trekk fra klientansvar/bank, for om Visma Business skal trekke fra klientansvarssaldoen til kunden og klientbankkontoen ved avregning, etter at eventuelle á konto-føringer på ordren er anvendt. Du kan gjerne kombinere valget med Bokfør klientansvar/bank. Begge valgene blir foreslått fra tabellen Aktør til ordrehodet ved utfylling av kundenummer. Visma Business legger til en ordrelinje med produktnummeret som det finner i feltet Avviksprodukt i ordrehodet.

Dette feltet blir foreslått lik feltet Avregn.produktnr, ved utfylling av verdien 1 - Á konto/avregning i feltet Fakt. iht. plan.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
SQL-navn SetlProd Navnet på databasefeltet.
Nummer 10800  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Produkt StagedPaymentProduct
  • Avregn.produktnr
 
Søkeprodukt StagedPaymentSearchProduct
  • Avregn.produktnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.