Løpende avviksprod.

Dette produktnummeret blir brukt på ordrelinjer som Visma Business legger til ved lagring av ordrer hvor fakturerbart beløp er overstyrt i ordrehodet, eller på bruddsumlinjer i et ordrelinje-sideelement som er sortert med brudd på noe annet enn produktnummer, hvis ikke feltet Avviksprodukt er utfylt på ordren.

Se omtale av feltet Fakturerbart beløp i ordrehodet og på ordrelinjene i kapitlet om ordreregistrering i systemspesifikasjonen for ordre/logistikk.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
SQL-navn DifProd2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 7091  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Produkt RunningDeviateProduct
  • Løpende avviksprod.
 
Søkeprodukt RunningDeviateSearchProduct
  • Løpende avviksprod.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.