Reservasjonsbehandling

Oppsett for reservasjoner.

Unnta fra reservasjon

Innkjøps- og produksjonsordrelinjer kan bli unntatt fra denne behandling ved å krysse av for Ikke reservasjon ved varemottak i behandlingsmåte-dialogen.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Reserver mot varepartier i tilgang
Når du lagrer en innkjøps-/produksjonsordre blir det opprettet et vareparti hvor antall i tilgang er utfylt. Hvis du har kryss i dette feltet kan du gjøre reservasjoner mot dette varepartiet før det er mottatt.
Merk: Ved generering av innkjøps-/produksjonsordre blir det generert reservasjoner på salgsordren mot det opprettede varepartiet for innkjøps-/produksjonsordren selv om det ikke er satt kryss i feltet Reserver mot varepartier i tilgang.
Merk: Plukklister kan ikke kjøres på produkter som det er reservert mot i tilgang, først når varepartiet det er reservert mot har kommet på lager er det mulig.
Reserver ved bekreftet/sendt
Har du kryss i dette feltet blir feltene Harde bindinger og Løse bindinger nedtonet, og de har ikke noen effekt. Når du kjører behandlingsvalgene Bekreftet og Sendt på en ordre, blir det foretatt en reservasjon mot allokerte og ikke allokerte ordrelinjer før varemottak.
Plukk reservert mot tilgang
Plukklister tar med reservasjoner som er gjort mot i tilgang.

Ved varemottak

Harde bindinger
Ved varemottak vil reservasjonen som er gjort på den allokerte ordrelinjen oppdateres slik at den kan ferdigmeldes, og bekreftet leveringsdato settes lik dagens dato. Valget Ikke flytt bekreftet leveringsdato tidligere på ordre under feltet Beregning av leveringsdatoer vil imidlertid overstyre dette valget.
Løse bindinger
Ved varemottak vil salgsordrelinjer reserveres mot varepartiene med tilgjengelig antall. Bekreftet leveringsdato settes lik dagens dato. Det tas hensyn til valget Ikke flytt bekreftet leveringsdato tidligere på ordre.

Plasseringer

Bruk plasseringskontroll
Sjekker gyldighet for plasseringer angitt på ordrer.
Sjekk plasseringssaldoer
En sjekk vil bli gjort mot plasseringssaldoen om det er mulig å legge inn flere varer på denne plasseringen. Avhengig av hvordan hver plassering er definert så kan det sjekkes mot antall, vekt og volum.
Sjekk plasseringsverdier mot plasseringer
Gyldighet av plassering blir gjort mot tabellen Plassering.
Sjekk plasseringsverdier mot vareplasseringer
Gyldighet av plassering blir gjort mot tabellen Vareplassering i stedet for mot tabellen Plassering.

Lagertelling

Lagertelling basert på plasseringer
Lagertellingen flyttes fra Lagersaldo og til Vareplassering og det vil ikke være mulig å foreta lagerkorreksjon fra lagersaldoer.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Reservasjonsbehandling Heltall
SQL-navn RsvOnRe Navnet på databasefeltet.
Nummer 6366  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.