Produkt-/kontosøk behandling

I dette feltet kan du unnta tabeller i å være med når du søker i feltet Produktnr eller i feltene Debet konto og Kredit konto.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Unntas fra produktsøk

Produktnummer
Det søkes ikke etter produktet i feltet Produktnr i tabellen Produkt, når du søker i feltet Produktnr.
Merk: Har du kryss i dette feltet gjør du ikke oppslag i tabellen Produkt, og det anbefales ikke å sette kryss her.
GTIN item no
Det søkes ikke etter produktet i feltet GTIN item no i tabellen Produkt, når du søker i feltet Produktnr.
Strekkode
Det søkes ikke etter produktet i feltet Produktnr i tabellen Strekkode, når du søker i feltet Produktnr.
Leveringsalt., Produktnr. hos lev.
Det søkes ikke etter produktet i feltet Produktnr hos lev. i tabellen Leveringsalternativ, når du søker i feltet Produktnr.
Produktkunder, Kundes produktnr.
Det søkes ikke etter produktet i feltet Kundens produktnr i tabellen Produktkunde, når du søker i feltet Produktnr.
Alternative produktnr.
Det søkes ikke etter produktet i feltet Alternativt produktnr i tabellen Alternativt produkt, når du søker i feltet Produktnr.

Søkepreferanser

Bruk søkeprodukter til produktoppslag
Bruk alle konti ved * oppslag
Oppslag i tabellene for kunder, leverandører, hovedbokskontoer og driftsmidler bytter til viewet Motkonto, når du taster "*" (stjerne) i feltene Debet konto/Kredit konto på bilagslinjen. Viewet Motkonto består av tabellene:
  • Kunder fra tabellen Aktør
  • Leverandører fra tabellen Aktør
  • Hovedbokskontoer
  • Driftsmidler
Merk: Benyttes viewet Motkonto som oppslag, får du ikke lagt til nye rader i dialogen.
Bruk ikke 1-4 som kontotype oppslag på bilagslinje
1-4 gir ikke oppslag for respektive "1" for kunder, "2" for leverandører, "3" for hovedbok og "4" for driftsmidler i feltene Debet konto/Kredit konto på bilagslinjen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Produkt-/kontosøk behandling Heltall
SQL-navn PrAcSrchPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 16133  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.