Primærnøkkel

Et unikt nummer som identifiserer Bedriftsopplysninger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Primærnøkkel
SQL-navn PK Navnet på databasefeltet.
Nummer 490  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.