Prisrefusjonsbehandl.

Feltet foreslås på prisrefusjonsradene ved logging av prisreduksjoner eller når du selv legger til nye rader, og bestemmer hvilke behandlinger som skal bli utført ved lagring av prisrefusjonslinjer som har fått endret refusjonsstatusen til 2 - Bekreftet.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Oppdater utsalgspriser
Salgsordrer
Oppdater innkjøpspriser
Innkjøpsordrer
Oppdater varepartier og produser produkttransaksjoner
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Prisrefusjonsbehandl. Heltall
SQL-navn PrRepP Navnet på databasefeltet.
Nummer 6663  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.