Forskuddsbetaling produktnr.

Produkt som brukes av behandlingsvalget Lag forskuddsbetalingslinje i tabellen Ordre.

Vanlige behandlingsmåter gjelder for produktet. Dette betyr at det kan tilpasses etter behov. Anbefalte innstillinger er:
  • Unntas lagerhåndtering
  • Undertrykk: Produktnr og Antall
  • Utelates fra alle dokumenter unntatt Fakturaer/kreditnotaer
  • Utelat Hvis 0

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
SQL-navn PreProd Navnet på databasefeltet.
Nummer 17975  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Produkt PrepaymentProductNo
  • Forskuddsbetaling produktnr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.