Feilføringskonto

Hovedbokskontonummeret for feilføring, definert i kontoplanen.

Feilføringskontoen (vanligvis 9999) blir brukt under oppdatering av bilag hvis en kontohenvisning mangler eller en konto ikke eksisterer. For eksempel ved at den har blitt slettet etter at bilagene eller kontohenvisningen ble registrert. Visma Business sjekker at feilføringskontoen er oppgitt før oppdatering av bilag startes.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn ErrAc Navnet på databasefeltet.
Nummer 507  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto PostingErrorsAccount
  • Feilføringskonto
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.