Postgiro

Postgironummeret til bedriften, kan redigeres ut på giroer og andre utskrifter.

Feltet blir også overført ved elektronisk remittering.

Merk: Ved elektronisk remittering blir postgiro kun benyttet i de land hvor postgiro er en egen betalingsform. Det gjelder spesielt for svensk remittering.
Merk: Postgironr. kan valideres i henhold til forskjellige regler. Denne valideringen kan deaktiveres under feltet Landbehandl. i tabellen Land.
Merk: For Visma.net AutoInvoice brukes dette feltet i Danmark som kontonr. for GIRO/FIK-betalinger, når brukt i kombinasjon med feltet Girotype.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bankkonto Tekst (35)
SQL-navn PGiro Navnet på databasefeltet.
Nummer 497  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.