Bilagsart periodisering

I tabellen Periodiseringsnøkkel kan du angi kriterier for å få periodisert bilag ved oppdatering i stedet for å få dem ekspandert i tabellen Bilag. Periodiseringsbilaget får en bilagsart ut i fra hva som er angitt i feltet Bilagsart periodisering.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn PerVoTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 15525  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bilagsart VoucherTypeForPeriods
  • Bilagsart periodisering
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.