Periodisering kredit konto

Standard motkonto for kreditpostering ved periodisering.

Når du registrerer bilag på vanlig måte, bruker du feltene Periodisering start, Periodisering slutt og Periodisering kredit. Sistnevnte er et flagg for hvilken konto på bilagslinjen som blir periodisert. Visma Business lager følgende transaksjoner ved oppdatering:

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn PerCrAc Navnet på databasefeltet.
Nummer 11998  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto PeriodizingCreditAccount
  • Periodisering kredit konto
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.