Lønnsserie

Bilagsserien som skal brukes ved postering av lønnstransaksjoner.

Visma Payroll versjon 5.0 benytter denne ved opprettelsen av bilag i Visma Business.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsserienr Heltall
SQL-navn WageVoSr Navnet på databasefeltet.
Nummer 4586  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bilagsserie PayrollSeries
  • Lønnsserie
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.