For sent bet. poster

Visma Business vil lagre for sent betalte poster (det vil si med oppgjortstatus 3) i tabellen Åpen kundepost dersom feltet for For sent bet. poster er fylt ut med en verdi mellom 1 og 4.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Oppbevares inntil etterberegning av renter
2 - Oppbevares hvis ikke kunden er fritatt for renteberegning
3 - Oppbevares hvis ikke posten er fritatt for renteberegning
4 - Oppbevares hvis ikke kunden eller posten er fritatt for renteberegning
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene For sent bet. poster Heltall
SQL-navn Ovr Navnet på databasefeltet.
Nummer 2056  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.