Utleggskonto

Utlegg vil bli akkumulert til den angitte kontoen, med mindre du har angitt andre kontoer i tabellen Kontonr-serie eller på klienten i tabellen Aktør.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn OlAcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 8440  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto OutlayAccount
  • Utleggskonto
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.