OSS mva. reg.nr

Identifikator hos skattemyndighetene for registrering og rapportering, som gjelder ikke-etablerte selskaper som tilbyr e-tjenester, inkludert elektroniske kommunikasjonstjenester til privatpersoner og ikke-forretningskunder (B2C).

Utenlandske leverandører av elektroniske tjenester til norske forbrukere (B2C) plikter å innkreve og betale merverdiavgift til de norske skattemyndighetene.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Org.nr Tekst (24)
SQL-navn EsTaxNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 17541  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.