OSS mva-meldingsserie

Bilagsserie som benyttes for bilag produsert ved avslutning av avgiftsterminer, dvs. godkjenning av utskrevet OSS mva-melding.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsserienr Heltall
SQL-navn EsTaxVoSr Navnet på databasefeltet.
Nummer 17542  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bilagsserie OssTaxStatementSeries
  • OSS mva-meldingsserie
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.