OSS avgiftsoppgjørskonto

Hovedbokskonto definert i kontoplanen.

Kontoen brukes ifbm. avslutning av avgiftsterminer. Beløpene i mva.kontoene overføres da til denne kontoen.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn EsTxSetAc Navnet på databasefeltet.
Nummer 17544  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto OssTaxControlAccount
  • OSS avgiftsoppgjørskonto
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.