Ordre ansv.enh.

En ansvarsenhetsklasse mellom 1 og 6 kan angis. Ved utfylling av feltet til denne ansvarsenhetsklassen i ordrehodet, vil Visma Business fylle ut felter i ordrehodet fra ansvarsenheten.

Se kapitlet om ordreregistrering i systemspesifikasjonen for ordre/logistikk.

Når du har registrert en ansvarsenhet i feltet Ordre ansv.enh., tar EDI-importen hensyn til dette og henter kundenummer fra denne ansvarsenheten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ansvarsenhetsklasser Heltall
SQL-navn OrdRNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 7199  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.