Saks-ansvarsenh. ved overf. til ordre

Hvilket ansvarsenhetsnummer som skal inkluderes i sortering av aktiviteter ved overføring til ordre. Visma Business genererer da automatisk en ny ordre ved dette bruddet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn RSrtATO Navnet på databasefeltet.
Nummer 13761  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.