Ansvarsenhet 1

Navngi ansvarsenhetene du ønsker å bruke, for eksempel "Avdeling".

Se eget kapittel om Ansvarsenhet.

Merk: Ansvarsenhet 1 - 6 er numeriske, Ansvarsenhet 7 er alfanumerisk og kan ha 40 tegn, og Ansvarsenhet 8 - 12 er alfanumeriske og kan ha 10 tegn. Det er viktig å ta hensyn til når du starter opp slik at du ikke benytter Ansvarsenhet 7 - 12 hvis du bare skal registrere numeriske verdier og Ansvarsenhet 7 hvis koden aldri blir lengre en 10 tegn.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (80)
SQL-navn R1Nm Navnet på databasefeltet.
Nummer 512  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.