Organisasjonstype

Register som bedriften er registrert i.

Denne informasjonen kan brukes for å overholde Forskrift om bokføring §5-1-2, som krever at ordet Foretaksregisteret skal finnes på fakturaen, hvis selskapet er et aksjeselskap.

Feltet ligger i et av standard fakturaformularene som distribueres sammen med Visma Business. Brukes et egendefinert fakturaformular, kan dette feltet legges til v.hj.a. makroen @Bedrift (Organisasjonstype).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 50 Tekst (50)
SQL-navn OrgTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 16510  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.