Bare ett vareparti

Denne funksjonen er ikke støttet i versjon 4.60 og senere, og feltet kan derfor ikke redigeres. Kun de som har benyttet funksjonen i tidligere versjoner har x i dette feltet.

Tidligere funksjonsbeskrivelse:

Her kan du krysse av dersom det bare skal være ett vareparti pr. produktnummer/lagernummer-kombinasjon, med partinummer 1.

Visma Business benytter da dette partinummeret uansett, både ved lagerøkninger og lagerreduksjoner, og avvise utfylling av feltene for partinummer og over­ført til partinummer på ordrelinjene og i tabellen Reservasjon med andre verdier enn 1. (Sletting av innholdet i feltene er fremdeles tillatt.)

Visma Business vil avvise utfylling av feltet med en avkrysning hvis det allerede finnes noen varepartier med et annet partinummer enn 1.

Merk: Du kan ikke benytte denne funksjonen hvis du har krysset av for Kostpris i valuta eller allokert ordre. Vi anbefaler at du du ikke benytter denne funksjonen. Ta kontakt med din forhandler eller Visma Software hvis du har benyttet denne funksjonen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn OneShp Navnet på databasefeltet.
Nummer 8150  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.