Bare "+" i

Hvis du ønsker at brukerne ikke skal kunne taste inn et nummer direkte i bestemte felter, kan du velge feltene her.

Hvis du har markert ett eller flere felter, kan brukerne bare benytte +-tasten for å bli tildelt neste ledige nummer.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Ordrenr
Kundenr
Aktørnr
Leverandørnr
Ansattnr
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bare "+" i Heltall
SQL-navn NxtOrdNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 8187  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.