OCR serie

Bilagsserien for OCR. Blir benyttet ved produksjon av OCR-bunter.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsserienr Heltall
SQL-navn OCRVoSr Navnet på databasefeltet.
Nummer 1971  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bilagsserie OcrSeries
  • OCR serie
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.