OCR konto bank

Hovedbokskontonummer definert i kontoplanen. Blir benyttet ved OCR-innlesning.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn OCRAcB Navnet på databasefeltet.
Nummer 3689  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto OcrAccountBank
  • OCR konto bank
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.