Antall godkjenningssteg

Hvor mange nivåer av godkjennere som skal benyttes når godkjenningsflyten er satt av Visma Business.

Første godkjenner vil alltid bli valgt uavhengig av eventuelle attestasjonsbeløpsgrenser som er satt på godkjenneren i tabellen for ansatte, mens de neste nivåene vil bli satt i henhold til de ansattes angitte beløpsgrenser.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn NoAppStp Navnet på databasefeltet.
Nummer 19086  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.