Ant. dg. +/- advarsel

Antall dager avvik fra dagens dato før Visma Business kommer med en advarsel når du fyller ut fra/til-datoer, utfør-datoer ordre/transaksjonsdatoer og bilagsdatoer for aktiviteter.

Hvis du ikke registrerer noe i dette feltet, sjekker ikke Visma Business datoen du fyller ut for aktiviteter.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dager Heltall
SQL-navn NoOfDy Navnet på databasefeltet.
Nummer 4520  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.