Ant. dg. +/- avvisn.

Antall dager avvik fra dagens dato før Visma Business avviser når du fyller ut fra/til-datoer, utfør-datoer, ordre/transaksjonsdatoer og bilagsdatoer for aktiviteter.

Hvis du ikke registrerer noe i dette feltet, sjekker ikke Visma Business datoen du fyller ut for aktiviteter.

Det vil være naturlig å oppgi et høyere antall dager for avvisning enn for advarsel. Avvisning blir sjekket først. Det er da ikke noen hensikt i å oppgi et høyere antall dager for advarsel.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dager Heltall
SQL-navn NoOfDyBl Navnet på databasefeltet.
Nummer 6738  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.