Avg. periode lengde

Månedsintervall for avgiftsterminene.

Feltet Avg. periode lengde styrer hva du skriver i feltene Fra dato/Til dato i tabellen Avgiftstermin, ved bruk av "+" tasten:
  • skriver du "1", får datofeltene verdiene 01.01.2020 -31.01.2020, 01.02.2020 - 29.02.2020 osv.
  • skriver du "3", får datofeltene verdiene 01.01.2020 - 31.03.2020, 01.04.2020 - 30.06.2020 osv.

.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Måned
2 - 2 måneder
3 - 3 måneder
4 - 4 måneder
6 - 6 måneder
12 - 12 måneder
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Avg. periode lengde Heltall
SQL-navn MTxTrm Navnet på databasefeltet.
Nummer 6593  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.