Maks. bet.avviksbel. kont.rab.

Maksimalt avvik i beløp som du normalt aksepterer å skrive av, og som Visma Business skal foreslå å skrive av. Både kriteriet for beløp og for prosent må være oppfylt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn PmtVAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 8510  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.